Från idé till genomförande...

För oss är helheten i arkitekturen viktig, från idé till genomförande och i ett nära samarbete med beställaren. Vi tar hand om hela projekteringsskedet från idéskiss till bygglov och detaljprojektering.
A-design - Arkitekt i höllviken, trelleborg och vellinge - Flerbostadshus

Flerbostadshus

A-design - Arkitekt i höllviken, trelleborg och vellinge - Villor

Villor

A-design - Arkitekt i höllviken, trelleborg och vellinge - Skolor & förskolor

Skolor & förskolor

A-design - Arkitekt i höllviken, trelleborg och vellinge - Stadsplanering

Stadsplanering

A-design - Arkitekt i höllviken, trelleborg och vellinge - Inredning

Inredning

A-design - Arkitekt i höllviken, trelleborg och vellinge - Kontor, Industrier och Butiker

Kontor / Industrier / Butiker

A-design - Arkitekt i höllviken, trelleborg och vellinge - Övriga projekt

Övrigt

A-design Arkitektkontor startades 1994 av Thomas Sundback.

För oss är helheten viktig, från idé till genomförande och våra arkitekter arbetar i ett nära samarbete med beställaren.

A-design Arkitektkontor jobbar med många olika typer av projekt i Vellinge, Höllviken och Trelleborg med omnejd. Vi kan exempelvis hjälpa dig med arkitekttjänster kopplade till flerbostadshus, villor, skolor och förskolor, stadsplanering, inredning, kontor, industrier och butiker.

ookie.twig') }}/d