Solnavägen Höllviken

2005 – 2006
Nybyggnad privat villa
Villa i Kämpinge med en stram och
modernistisk arkitektur.

För oss är helheten i arkitekturen viktig, från idé till genomförande och i ett nära samarbete med beställaren. Vi tar hand om hela projekteringsskedet från idéskiss till bygglov och detaljprojektering.