Skanörs Vångar

Pågående projekt
Nybyggnad av 18 st villor varav ett område med 8 st
efter vunnen markanvisningstävling.
Arkitekturen är en modern tolkning av gatuhus i
gamla Skanör med smala huskroppar och branta tak.
Beställare Mjöbäck Entreprenad AB

För oss är helheten i arkitekturen viktig, från idé till genomförande
och i ett nära samarbete med beställaren.
Vi tar hand om hela projekteringsskedet från idéskiss till bygglov
och detaljprojektering.