Rängs Sand Höllviken

2008
Nybyggnad privat villa
En modern tolkning av en skånegård.
U-formad kring en innergård mot den
eviga blåsten på slätten.
Vita putsade fasader och svart papptäckning
med trekantslister kompletterar bilden av skånegård.

För oss är helheten i arkitekturen viktig, från idé till genomförande
och i ett nära samarbete med beställaren.
Vi tar hand om hela projekteringsskedet från idéskiss till bygglov
och detaljprojektering.