Kungsmansvägen Höllviken

2011
Om- och tillbyggnad av privatvilla
Ett exempel på en total makeover
av ett vanligt och ganska anonymt 80-tals hus.

För oss är helheten i arkitekturen viktig, från idé till genomförande
och i ett nära samarbete med beställaren.
Vi tar hand om hela projekteringsskedet från idéskiss till bygglov
och detaljprojektering.