Höllviksstrandsvägen Höllviken

2015
Nybyggnad privat villa.

Foto: Andreas Mikkel

För oss är helheten i arkitekturen viktig, från idé till genomförande
och i ett nära samarbete med beställaren.
Vi tar hand om hela projekteringsskedet från idéskiss till bygglov
och detaljprojektering.