Hans Levins väg Höllviken

2015 – 2016
Nybyggnad privat villa

För oss är helheten i arkitekturen viktig, från idé till genomförande
och i ett nära samarbete med beställaren.
Vi tar hand om hela projekteringsskedet från idéskiss till bygglov
och detaljprojektering.