Ljungvägen Höllviken

2011, 2012
Nybyggnad privatvilla
Villan som är placerad i skogen har en
traditionell skånsk arkitektur. Invändigt
dock ett modernt minimalistiskt formspråk.

För oss är helheten i arkitekturen viktig, från idé till genomförande och i ett nära samarbete med beställaren. Vi tar hand om hela projekteringsskedet från idéskiss till bygglov och detaljprojektering.