Collins väg/Ängdalavägen Höllviken

2016
Planprojekt, avstyckning av 9 st villatomter.

Beställare: Ängdala Park

För oss är helheten i arkitekturen viktig, från idé till genomförande
och i ett nära samarbete med beställaren.
Vi tar hand om hela projekteringsskedet från idéskiss till bygglov och detaljprojektering.