Eskilstorp Vellinge

Pågående projekt
En ny stadsdel norr om Vellinge planeras med plats för ca 600 bostäder och olika former av servicefunktioner. Visionen är att skapa en bebyggelse som ger en mjuk och balanserad övergång från landsbygd till tätort. En naturlig utbyggnad av Vellinge där stor hänsyn tas till att forma ett intressant och attraktivt boende med blandad bebyggelse för alla boendegrupper.

För oss är helheten i arkitekturen viktig, från idé till genomförande och i ett nära samarbete med beställaren. Vi tar hand om hela projekteringsskedet från idéskiss till bygglov och detaljprojektering.