Förskola Västra Ingelstad

2016
Nybyggnad av förskola med 120 platser. U-formad för att bl a skydda mot buller från järnväg.

Beställare: Vellinge kommun

För oss är helheten i arkitekturen viktig, från idé till genomförande och i ett nära samarbete med beställaren. Vi tar hand om hela projekteringsskedet från idéskiss till bygglov och detaljprojektering.