Förskola Arrie

2013
Nybyggnad förskola 60 platser. Förskolan ligger i utkanten av en äldre bymiljö. Arkitekturen är en modern tolkning av en skånsk u-formad gård. Beställare Vellinge kommun

För oss är helheten i arkitekturen viktig, från idé till genomförande och i ett nära samarbete med beställaren. Vi tar hand om hela projekteringsskedet från idéskiss till bygglov och detaljprojektering.