N. Kyrkogården Trelleborg

2006 – 2008
Nybyggnad personal / verkstad / maskinhall
Beställare Svenska kyrkan Trelleborgs församling

För oss är helheten i arkitekturen viktig, från idé till genomförande och i ett nära samarbete med beställaren. Vi tar hand om hela projekteringsskedet från idéskiss till bygglov och detaljprojektering.