Hotell Vellinge

2008 – 2009
Nybyggnad Hotell
Beställare Vellingebacken Fastighets AB.

För oss är helheten i arkitekturen viktig, från idé till genomförande och i ett nära samarbete med beställaren. Vi tar hand om hela projekteringsskedet från idéskiss till bygglov och detaljprojektering.