Höllviken idtrottsplats

2009
Nybyggnad av omklädnadsbyggnad
Beställare Vellinge kommun.

För oss är helheten i arkitekturen viktig, från idé till genomförande och i ett nära samarbete med beställaren. Vi tar hand om hela projekteringsskedet från idéskiss till bygglov och detaljprojektering.