Förvaltningsrätten Malmö

2016
Ombyggnad av innergård. Huvudidén har varit att ge innergården en piazzaliknande karaktär med stor överskådlighet och flexibiltet.

Beställare: IT-Gruppen AB

För oss är helheten i arkitekturen viktig, från idé till genomförande
och i ett nära samarbete med beställaren.
Vi tar hand om hela projekteringsskedet från idéskiss till bygglov och detaljprojektering.