Familjecentral Vellinge

2016
Ombyggnad av ovanvåning till familjecentral omfattande mödravårdscentral, barnavårdscentral, öppen förskola samt familjeteam.

Beställare: Vellinge Exploatering AB

För oss är helheten i arkitekturen viktig, från idé till genomförande
och i ett nära samarbete med beställaren.
Vi tar hand om hela projekteringsskedet från idéskiss till bygglov och detaljprojektering.