Brandstation Skanör

2015-2016
Om- och tillbyggnad av Skanörs brandstation

Beställare: Vellingebostäder AB

För oss är helheten i arkitekturen viktig, från idé till genomförande
och i ett nära samarbete med beställaren.
Vi tar hand om hela projekteringsskedet från idéskiss till bygglov och detaljprojektering.