Bibliotek och läkarmottagning Skanör

2011
Om- och tillbyggnad av lokaler för Skanörs bibliotek och läkarmottagning. Båda behövde utökade lokaler och samtidigt uppdaterades byggnaden utvändigt.
Beställare Vellinge Exploaterings AB.

För oss är helheten i arkitekturen viktig, från idé till genomförande och i ett nära samarbete med beställaren. Vi tar hand om hela projekteringsskedet från idéskiss till bygglov och detaljprojektering.