Bibliotek Höllviken

2006 – 2009
Beställare Mjöbäcks Entreprenad AB.

För oss är helheten i arkitekturen viktig, från idé till genomförande och i ett nära samarbete med beställaren. Vi tar hand om hela projekteringsskedet från idéskiss till bygglov och detaljprojektering.