Badhytten Skanör

2007
Nybyggnad restaurang / nattklubb
Inbjuden tävling
Beställare Pålsson Teknik och Fastighets AB.

För oss är helheten i arkitekturen viktig, från idé till genomförande och i ett nära samarbete med beställaren. Vi tar hand om hela projekteringsskedet från idéskiss till bygglov och detaljprojektering.