Toppengallerian Höllviken

1998 – 2009
Butiksgalleria utbyggd i flera etapper.
Innehåller ett 20-tal butiker, restauranger, biograf, gym mm.

På plan 2 kontorsutrymmen för uthyrning.
Beställare Majejeb Bygg AB.

För oss är helheten i arkitekturen viktig, från idé till genomförande och i ett nära samarbete med beställaren. Vi tar hand om hela projekteringsskedet från idéskiss till bygglov och detaljprojektering.