Industrihotell Vellinge

2012
Nybyggnad industrihotell ca 3000 m²
Tre byggnader om vardera ca 1000 m²
som i sin tur kan uppdelas efter hyresgästens behov.

Uppförs i betongelement.
Beställare Bruksgården i Hököpinge AB.

För oss är helheten i arkitekturen viktig, från idé till genomförande och i ett nära samarbete med beställaren. Vi tar hand om hela projekteringsskedet från idéskiss till bygglov och detaljprojektering.