Detec Vellinge

2010 – 2011
Nybyggnad kontor / lager
Beställare Detec Kötteknik AB

För oss är helheten i arkitekturen viktig, från idé till genomförande och i ett nära samarbete med beställaren. Vi tar hand om hela projekteringsskedet från idéskiss till bygglov och detaljprojektering.