Bibliotek – Höllviken

2006 – 2009
Nya moderna lokaler som blir en central punkt i samhället och som vänder sig ut mot det offentliga rummet med stora glaspartier. Beställare Vellinge kommun

För oss är helheten i arkitekturen viktig, från idé till genomförande och i ett nära samarbete med beställaren. Vi tar hand om hela projekteringsskedet från idéskiss till bygglov och detaljprojektering.