Åkarpsgatan Vellinge

 

Pågående projekt
Centralt i Vellinge i anslutning till befintlig gårdsmiljö uppförs 11 st bostadsrättsradhus. Material och volymer med anknytning till befintlig gård.

Beställare: Tofta Gård HB

 

För oss är helheten i arkitekturen viktig, från idé till genomförande
och i ett nära samarbete med beställaren.
Vi tar hand om hela projekteringsskedet från idéskiss till bygglov och detaljprojektering.