Trangränd etapp 1 Vellinge

 

2015
70-talsområde med hyreslägenheter som har uppdaterats med inglasade balkonger samt nytt fasad- och takmaterial.

Beställare: Vellingebostäder AB

För oss är helheten i arkitekturen viktig, från idé till genomförande
och i ett nära samarbete med beställaren.
Vi tar hand om hela projekteringsskedet från idéskiss till bygglov och detaljprojektering.