Brf Linden Vellinge

 

2016
På mycket centralt läge i Vellinge uppförs 15 st bostadsrättslägenheter. Befintligt bostadshus och ekonomibyggnader rivs och ersätts med nya byggnader som tillsammans bildar en kringbyggd skånegård. Arkitektoniska detaljer och material från befintliga ekonomibyggnader återskapas på de nya byggnaderna.

Beställare: Mjöbäcks Entreprenad AB

3d-illustrationer: Sparkling 3D AB

För oss är helheten i arkitekturen viktig, från idé till genomförande
och i ett nära samarbete med beställaren.
Vi tar hand om hela projekteringsskedet från idéskiss till bygglov och detaljprojektering.