Idrottsvägen Höllviken

2016
9 st lägenheter utformade kring en gemensam entrégård.

Beställare: Halörfastighets AB

För oss är helheten i arkitekturen viktig, från idé till genomförande
och i ett nära samarbete med beställaren.
Vi tar hand om hela projekteringsskedet från idéskiss till bygglov och detaljprojektering.