Brf Boken Höllviken

2006 – 2009
Vunnen markanvisningstävling
22 st bostadsrättslägenheter
Beställare Mjöbäcks Entreprenad AB

För oss är helheten i arkitekturen viktig, från idé till genomförande
och i ett nära samarbete med beställaren.
Vi tar hand om hela projekteringsskedet från idéskiss till bygglov
och detaljprojektering.